Pożegnanie ks. dr Piotra Gajdy

Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że 3 czerwca br. odszedł do Pana, przeżywszy 91 lat,  Ksiądz Prałat dr Piotr Mieczysław Gajda, laureat Szabli Niepodległości (przyznanej mu w roku 2014) i członek Kapituły tej nagrody, doktor prawa kanonicznego KUL, mgr teologii UJ, wieloletni kapelan środowisk kombatanckich i patriotycznych w Tarnowie i ziemi tarnowskiej. Pogrzeb odbył się w rodzinnej Porąbce Uszewskiej we wtorek 5 czerwca br.

Poniżej przytaczamy tekst Laudacji wygłoszonej przez panią Elżbietę Ziębę, podczas Gali III Festiwalu Niepodległości, tuż przed wręczeniem Księdzu Piotrowi Szabli Niepodległości (ten moment na zdjęciu).

„Ksiądz Doktor należy do grona kapłanów, którzy wyraźnie zaznaczyli swe ślady w historii Diecezji Tarnowskiej. Był kapelanem i sekretarzem bpa Jana Stepy, notariuszem kurii i ojcem duchownym w Małym Seminarium. Po soborze Watykańskim II, współpracując ściśle z Biskupem Tarnowskim Jerzym Ablewiczem przygotował i wdrażał nowe zasady liturgiczne. W tarnowskim Seminarium Duchownym wykładał liturgikę, w Seminarium rzeszowskim prawo kanoniczne.

Przez 20 lat był oficjałem Sądu Diecezjalnego, długoletnim sędzią audytorem i sędzią, był też obrońcą węzła małżeńskiego. Podczas trwania IV Synodu Diecezji Tarnowskiej pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Głównej i przewodniczył Komisji Redakcyjnej. Wygłosił wiele rekolekcji, katechez, homilii. Niektóre z nich do dzisiaj zapisane są w sercach słuchaczy.

W swoim dorobku ma kilkanaście książek, wiele opracowań prawniczych, artykułów z zakresu liturgiki, prawa kanonicznego i mariologii.

Zdecydowana większość lat kapłańskiej posługi przypadała na niezwykle trudne czasy komunistycznego zniewolenia. Doświadczenia tamtych lat boleśnie zapisały się w głębi duszy i zrodziły postanowienie przywracania narodowej pamięci kolejnym pokoleniom o bohaterskich synach Polski, o dziejach Ojczyzny, o wielkiej wartości, jaką jest jej suwerenność.

Ks. dr Piotr Gajda to długoletni kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w randze kapitana.

Nie sposób wymienić wszystkich zasług i funkcji. Dla środowisk patriotycznych miasta i powiatu tarnowskiego posługa kapłańska Dostojnego Laureata, to przekazywanie etosu patriotycznego i niepodległościowego, to dar Eucharystii i słowa głoszonego podczas Mszy św. odprawianych przez wiele lat w intencji Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i jej synów składających ofiarę życia na ołtarzu Ojczyzny.

Przez kilkanaście lat, kilka razy w roku w czasie upamiętniania ważnych w historii naszego narodu wydarzeń, ten niezawodny kapłan i głęboki patriota, celebrując Najświętszą Ofiarę uzmysławiał moc Eucharystycznej obecności Chrystusa w dziejach Polski, w życiu każdego Polaka. W niezwykle głębokich kazaniach przekazywał prawdę o historii Ojczyzny, o bohaterach
i ich czynach. Ze szczególnym pietyzm przybliżał wydarzenia i ich uczestników. Wielokrotnie młodzi ludzi po raz pierwszy z ust Czcigodnego Księdza Laureata dowiadywali się o Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego, o Polskim Państwie Podziemnym, o akcji „Burza”, o patriotyzmie polskich rodzin, o bohaterskich dowódcach i odważnych młodych ludziach, ale i o okrucieństwie, do jakiego byli zdolni okupanci i komunistyczni oprawcy.

Uczestnicy patriotycznych uroczystości wysoce cenili sobie obecność Księdza Kapelana we wszystkich miejscach, pozostawiających trwały ślad w historii naszego regionu i w Jamnej,
i w Dąbrach, w Białej, w Pławnej, Trzemesnej, w Wał Rudzie i w Łowczówku.

W niejednym sercu zapadły często przypominane przez Ks. Kapelana słowa św. Jana Pawła II o konieczności przyjęcia całego duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska i nie podcinania tych korzeni, z których wyrastamy oraz równie często powtarzana myśl Św. Urszuli Ledóchowskiej: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki ją kochamy”. Trudno zliczyć ileż razy słowa te padły w kościele XX Filipinów, w kościółku NMP na Burku, w tarnowskiej katedrze, w Tuchowie, w Rzepienniku, czy w Zabawie.

W duchu wdzięczności za ukazywanie dziedzictwa wielu pokoleń Polaków i niezaprzeczalny wkład Dostojnego Laureata w budzenie uczuć patriotycznych oraz dawanie świadectwa wierności Bogu
i Ojczyźnie, wierności ideałom zawartym w słowach: Bóg – Honor – Ojczyzna, Obywatelskie Porozumienie Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości przyznało Ks. dr. Piotrowi Gajdzie Szablę Niepodległości.

Z całego serca dziękujemy za wszelkie dobro, Bóg zapłać i szczęść Boże na dalszą służbę Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i bliźniemu „

Requiescat in Pace.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualnosci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>