Pomóż !

Darowizny na organizację Festiwalu  można wpłacać na konto jednej z organizacji – sygnatariuszy naszego Porozumienia :

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Świat Pracy”

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4

Nr konta:  84 2030 0045 1110 0000 0244 8910  (koniecznie z adnotacją „na Festiwal Niepodległości„)

Potencjalnych mecenasów i sponsorów  prosimy o kontakt pod nr tel. 692 282 970

Możliwość komentowania jest wyłączona.