Pomóż !

Darowizny na organizację Festiwalu  można wpłacać na konto jednej z organizacji – sygnatariuszy naszego Porozumienia :

Fundacja PRO PATRIA SEMPER 

33-100 Tarnów, ul. Katedralna 1

nr konta:  61 1090 2590 0000 0001 4661 2071  (koniecznie z adnotacją „na Festiwal Niepodległości„)

Potencjalnych mecenasów i sponsorów  prosimy o kontakt pod nr tel. 692 282 970

Możliwość komentowania jest wyłączona.