Warunki uczestnictwa w Koncercie Bardów

Posiadaczy biletów i zaproszeń  na Koncert Bardów informujemy, że obowiązuje ich regulamin porządkowy uczestnictwa w Koncercie, który publikujemy w niniejszej wiadomości, prosząc o zapoznanie się z jego warunkami.

Zostaną one również wywieszone do wglądu we foyer Teatru im. L.Solskiego w dniu Koncertu.

Regulamin i warunki uczestnictwa  w Koncercie Bardów, odbywającym się na Dużej Scenie  Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego

Regulamin  określa  zasady korzystania z widowni Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego podczas Koncertu Bardów, organizowanego w dniu 28 października 2012 roku.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w obiekcie Teatru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Koncertu jest Obywatelskie Porozumienie Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości, a w sposób szczególny i formalny jeden z sygnatariuszy Porozumienia – Zarząd Regionu Małopolska NSZZ Solidarność.

2. Goście Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują na całym terenie Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego wraz z parkingiem.

3. Wstęp na widownię Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/wejściówki/zaproszenia/akredytacji.

4. Podczas Koncertu  zabrania się:

a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody organizatorów.

b) Korzystania z telefonów komórkowych.

c) Spożywania alkoholu i palenia papierosów.

d) Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie spektaklu, uczestniczenie w imprezie.

e) Wnoszenia i spożywania na sali teatralnej artykułów spożywczych i napojów

f) Wnoszenia  na  teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie  zagrożenie  bezpieczeństwu osób przebywających w teatrze

g)  Zmiany miejsca na widowni,  zajętego na podstawie ważnego biletu/zaproszenia lub innego, wyznaczonego przez obsługę.

5. Szatnia Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana. Organizator Koncertu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.

6. Organizator  Koncertu a także Tarnowski Teatru im. Ludwika Solskiego  nie ponoszą  odpowiedzialności  za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie Teatru oraz utracone na skutek kradzieży.

7. Po zakończeniu koncertu Gość zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz czystości.

8. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia widowni obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia wyposażenia widowni będą zgłaszane na Policję.

9. Na żądanie organizatora lub pracownika Teatru im. L.Solskiego uczestnik koncertu zobowiązany jest okazać  bilet/ zaproszenie/ akredytację w każdym momencie trwania Koncertu.

10.  Wejście na widownię  oznacza zgodę uczestnika koncertu na  warunki określone w niniejszym Regulaminie.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1.  Posiadacz biletu jest zobowiązany do zajęcia na widowni  miejsca  wyznaczonego na ważnym bilecie lub innego, wskazanego przez obsługę.

2.  Na wszelkie imprezy  organizowane w  Teatrze im. Ludwika Solskiego wstępu NIE MAJĄ:

a)  osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

b) osoby zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników imprezy lub personelu,

c)  osoby, którym dyżurujący lub przedstawiciel służby porządkowej odmówi prawa wstępu na imprezę. Osoba dyżurująca nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił wstępu na imprezę danej osobie.

3. Widzowie spóźnieni.

a. Z chwilą rozpoczęcia Koncertu spóźnieni Widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę Widowni.

b. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe w trakcie ewentualnej przerwy.

c. W wyżej wymienionych przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.

 

ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU KONCERTU

1. Informacje dotyczące ewentualnych  zmian w programie imprez  są udostępniane w jak najwcześniejszym  terminie na stronie internetowej Festiwalu Niepodległości www.festiwal.intarnet.pl .  Posiadacz biletu powinien sprawdzić, czy impreza nie została odwołana, zmieniona lub przeniesiona na inny termin.

2. Najbardziej aktualne informacje w powyższym zakresie dostępne są pod numerami telefonów: 692 282 970 , 608 807 004 lub 602 361 878.

 

ZWROTY, ZAMIANY

1. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu biletów ani zamiany na inne terminy  z wyjątkiem odwołania koncertu  z winy organizatora  lub z innych przyczyn leżących poza kontrolą Teatru. W szczególności nie podlega zwrotowi bilet, po terminie koncertu w przypadku jeżeli koncert się odbył.

2. W przypadku konieczności odwołania koncertu organizator  zaoferuje widzom, którzy nabyli bilety  zwrot pełnej kwoty uiszczonej za bilety lub możliwość zamiany na inny termin.

3. Organizator nie przewiduje możliwości odwołania Koncertu i  zwrotu  kosztu zakupionych biletów w przypadku, gdyby występ  jednego lub dwóch (z ogólnej liczby pięciu)  anonsowanych  artystów ostatecznie nie mógł dojść do skutku.

KONTROLA BILETÓW

1. Uczestnik Koncertu Bardów  zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginalny ważny  bilet lub zaproszenie  na Koncert Bardów. Bilety i zaproszenia  podlegają kontroli w momencie wejścia na widownię. W momencie wpuszczania na  widownię kasowany jest kupon kontrolny. Bilet może byś kontrolowany kilkakrotnie w czasie trwania koncertu. Do kontroli biletów upoważnieni są przedstawiciele służb porządkowych Organizatora lub pracownicy Teatru wyznaczeni do kontrolowania ruchu widowni.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Goście Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń obsługi.

2. Osoby nie przestrzegające postanowień  niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną usunięte z terenu Tarnowskiego Teatru lub przekazane policji bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztu biletu. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.

3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Koncertu.

4. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia spraw spornych zostaną one rozpatrzone przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Teatru.

 

Uwagi:

Obiekt jest monitorowany.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>