Apelujemy o lokalne święto 30 października

 

Konwent Obywatelskiego Porozumienia Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości wystosował list otwarty do władz Miasta Tarnowa (list zaadresowano na ręce  prezydenta Ryszarda Ścigały i przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa Grzegorza Światłowskiego), w którym zwraca się z apelem o konsekwentne dokończenie zainicjowanego kilka lat temu przez tarnowski samorząd  projektu „Tarnów – Pierwsze Niepodległe”. Konwent Porozumienia apeluje o ustanowienie – choćby w formie symbolicznej, ale zauważalnej przez mieszkańców miasta – lokalnego święta w dniu 30 października. Zdaniem inicjatorów listu wciąż nie nadano pełnej, oficjalnej rangi świętowaniu rocznicy  najbardziej doniosłego i chlubnego  wydarzenia w historii Tarnowa.


Poniżej publikujemy  tekst tego ważnego apelu:

 

Tarnów, 5 listopada 2012 r.

 

Sz. P. Ryszard Ścigała

Prezydent Miasta Tarnowa

Sz. P. Grzegorz Światłowski

Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa

Szanowni Samorządowcy Miasta Tarnowa !

Kilka dni temu zakończył się w Tarnowie inauguracyjny blok imprez w ramach I Festiwalu Niepodległości, który zorganizowali sygnatariusze Obywatelskiego Porozumienia Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości we współpracy z wieloma ogólnopolskimi stowarzyszeniami i mediami, przy infrastrukturalnej pomocy kilku tarnowskich instytucji.

Data inauguracji Festiwalu (koniec października)  wybrana została nieprzypadkowo. Odwołujemy się tym samym do wydarzeń sprzed 94 lat, kiedy to tarnowianie – jako pierwsi  w kraju – realnie zrzucili jarzmo zaborcze,  rozbrajając Austriaków i przejmując cywilną władzę w mieście,  po akcie poddania się przez tarnowską  Radę Miasta „rządowi w Warszawie”. Festiwal -  w założeniu już cykliczny – ma stanowić oddolne, obywatelskie wzmocnienie dla  dumnego hasła „Tarnów – Pierwsze Niepodległe”, jakim od kilku lat  posługuje się  nasze Miasto, a odnoszącego się do tej chlubnej,  radosnej  karty naszej lokalnej i ogólnonarodowej  historii.

Wyrażamy wdzięczność tarnowskiemu samorządowi za spektakularne przypomnienie kilka lat temu wydarzeń z roku 1918, z których jako lokalni patrioci  możemy czerpać satysfakcję i dumę. Pamiętamy, że to Prezydent Ryszard Ścigała i Rada Miasta pod przewodnictwem Ryszarda Żądło byli inicjatorami i zrealizowali cykl zdarzeń, upamiętniających ów szlachetny zryw tarnowian, którzy w nocy z 30 na 31 X 1918r. spełnili marzenia kilku poprzednich pokoleń o życiu  w wolnej Polsce.

Niestety, z zaniepokojeniem obserwujemy jednocześnie, że godny pochwały projekt „Pierwszego Niepodległego”  jest  niedokończony.  Dostrzegamy  niekonsekwencję, dotycząca przede wszystkim wewnętrznej promocji, podkreślenia daty tarnowskiej, lokalnej rocznicy odzyskania  niepodległości. Cieszymy się, że od kilku lat, 30 października odbywa się w tarnowskim Ratuszu symboliczne, wspólne  posiedzenie Rady Miasta i Rady Powiatu, podczas którego wręczane są nagrody im. Burmistrza Tertila. Uważamy, że to jednak za mało, aby mówić  o pełnym  podkreśleniu wagi tej daty dla tarnowian.

              Dlatego też zwracamy się z apelem  o podjęcie przez tarnowski samorząd  decyzji, które spowodowałyby nadanie dacie  30 października właściwej, oficjalnej rangi w samym  Tarnowie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustanowienie – w możliwej prawnie formule -  lokalnego święta.

Nie chodzi nam przy tym o działania, które pociągają za sobą jakieś znaczące wydatki.

W pierwszym rzędzie zależy nam na podjęciu działań symbolicznych, np.  wywieszeniu – przed 30 października – flag narodowej i „tarnowskiej”  na wszystkich instytucjach samorządowych, dbałość  o szczególny, świąteczny wystrój miasta już 30 października (dekoracje pozostawałyby na tarnowskich ulicach do 11 listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości)   oraz  zapalanie -  w rocznicę odzyskania przez Tarnów niepodległości – znicza na Grobie Nieznanego Żołnierza, najważniejszego w mieście miejsca pamięci narodowej.

Liczymy na  podjęcie rychłych decyzji w tej ważnej sprawie

Pod apelem do tarnowskich samorządowców podpisali się dotychczas następujący członkowie Konwentu Porozumienia:  Maria Żychowska, Stanisława Wiatr-Partyka, Elżbieta Zięba, Agnieszka Rojek – Mazurkiewicz, Karol Krasnodębski, Antoni Zięba,  Andrzej Olejnik, Tomasz Żak, Jacek Orłowski, Ryszard Pagacz, Romuald Jewuła, Piotr Dziża i Michał Lupa. 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.